IPB

Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )

20 Strony « < 18 19 20 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Drzewo · [ Standardowy ] · Linearny+

> Nowa Odznaka, SZLAKIEM ZAMKÓW, PAŁACÓW I DWORÓW MAZ.

bahostan
post 8.04.2015, 17:46
Post #381


Wieczna papla
****

Postów: 398
Skąd: Tychy


Ostrzeżenie: (0%)
-----


Prezydium Zarządu Głównego PTTK ustanowiło na wniosek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK:
Odznakę Jubileuszową „40 lat Odznaki Krajoznawczej PTTK”
Regulamin:
http://kkraj.pttk.pl/mat/40lat.pdf
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bahostan
post 10.04.2015, 09:02
Post #382


Wieczna papla
****

Postów: 398
Skąd: Tychy


Ostrzeżenie: (0%)
-----


1. Klub Turystyki Pieszej PTTK „Orły” Słupsk ustanowił odznakę krajoznawczą
„Śladami gen. Stanisława Sosabowskiego i jego żołnierzy”
1. Klub Turystyki Pieszej PTTK „Orły” ustanawia odznakę krajoznawczą „Śladami gen. Stanisława Sosabowskiego i jego żołnierzy”. Celem Odznaki jest upamiętnienie postaci gen, S. Sosabowskiego oraz jednostek Wojska Polskiego, którymi dowodził, ze szczególnym uwzględnieniem okresu Kampanii Wrześniowej i działaniami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
2. Ustanawia się trzy stopnie Odznaki, które można uzyskać w kolejności:
- Brązowa,
- Srebrna,
- Złota,
3. Odznakę może zdobywać każda osoba powyżej 7 lat.
4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Klubu K.T.P PTTK „Orły” w dn. 05.04.2015 r.
5. Odznakę można zdobywać na terenie całego kraju.
6. Odznaka jest odznaką wielodyscyplinową (zdobywana podczas wycieczek: pieszych i rowerowych, motorowych i innych).
7. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.
8. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego Odznakę w dowolnej formie.
9. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki (preferowane).
10. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wędrówek lub pokonanych tras rowerem, który powinien zawierać datę wycieczki, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) lub instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek.
11. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście spełnił wymagania regulaminu do odpowiedniego stopnia odznaki,
12. Punkty uzyskane podczas zdobywania Odznaki mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.
13. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Klub Turystyki Pieszej „Orły” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania Odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego Odznakę osobom trzecim.
14. Aby zdobyć odznakę należy:
- w st. brązowym zwiedzić 7 miejsc związanych z postacią gen. S. Sosabowskiego i jednostkami którymi dowodził (max. 3 w jednej miejscowości) - pomniki, mogiły, muzea, tablice pamiątkowe, epitafia, nazwy ulic, itp.
- w st. srebrnym zwiedzić kolejnych 7 miejsc związanych z postacią gen. S. Sosabowskiego i jednostkami którymi dowodził (max. 3 w jednej miejscowości) - pomniki, mogiły, muzea, tablice pamiątkowe, epitafia, nazwy ulic, itp.
- w st. złotym zwiedzić kolejnych 5 miejsc związanych z postacią gen. S. Sosabowskiego i jednostkami którymi dowodził (max. 2 w jednej miejscowości) - pomniki, mogiły, muzea, tablice pamiątkowe, epitafia, nazwy ulic, itp.
15. W celu weryfikacji i przyznania Odznaki, książeczkę-kronikę należy przesłać na adres korespondencyjny: Robert Pyśk, 75-350 Koszalin 9, skrytka pocztowa 40 lub drogą elektroniczną na adres: odznaki.orly@gmail.com
16. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.
17. W wyjątkowych przypadkach odznaka na wniosek Zarządu Klubu Turystyki Pieszej „Orły” może zostać nadana honorowo.
18. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Klubu Turystyki Pieszej „Orły”.

Pomysłodawcą odznaki jest: Robert Pyśk.
Regulamin opracował: Robert Pyśk.
Wszelkich informacji o odznace udziela kol. Robert Pyśk, tel. 0-792-937-188, e-mail: odznaki.orly@gmail.com
2. Prezydium Zarządu Regionalnego Oddziału PTTK w Słupsku ustanowiło:
"Odznakę Pomorskiej Drogi św. Jakuba"
user posted image user posted image


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bahostan
post 7.07.2015, 09:18
Post #383


Wieczna papla
****

Postów: 398
Skąd: Tychy


Ostrzeżenie: (0%)
-----


Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego z inicjatywy Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie
z okazji 60-lecia Przewodnictwa Studenckiego ustanowiło:
Bazową Odznakę Turystyczną PTTTK
Regulamin tutaj:
http://oakrakow.pttk.pl/j/images/BOT/reg_bot_pttk.pdf
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Babek
post 9.07.2015, 13:43
Post #384


Dyskutant
**

Postów: 43
Skąd: Gdańsk


Ostrzeżenie: (0%)
-----


Zmodyfikowano regulamin Odznaki Turystyczno – Krajoznawczej „Regionu Słupskiego PTTK”.
http://www.slupsk.pttk.pl/info/odznakars.pdf
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bahostan
post 22.07.2015, 16:44
Post #385


Wieczna papla
****

Postów: 398
Skąd: Tychy


Ostrzeżenie: (0%)
-----


Ustanowiona została nowa odznaka:
ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK "POSTACIE ZIEMI LUBLINIECKIEJ"
http://www.gronie.org/wp-content/uploads/2...BLINIECKIEJ.pdf
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Babek
post 28.08.2015, 16:36
Post #386


Dyskutant
**

Postów: 43
Skąd: Gdańsk


Ostrzeżenie: (0%)
-----


Ustanowiono odznakę "Korona Starego Gdańska"
http://www.koronastaregogdanska.pl/
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bahostan
post 2.12.2015, 10:07
Post #387


Wieczna papla
****

Postów: 398
Skąd: Tychy


Ostrzeżenie: (0%)
-----


Z inicjatywy Komisji Turystyki Kolarskiej „Sokół”, Komisji Turystyki Pieszej „Piechur” oraz Komisji Krajoznawczej działających w ramach Oddziału PTTK Radlin ustanowiono odznakę:
ODZNAKA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZA „POZNAJ BAZYLIKI W POLSCE"
Regulamin:
http://www.sokol.radlin.pl/sokol/odznaki/bazyliki.html
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
m1mike
post 5.12.2015, 15:53
Post #388


Nowy
*

Postów: 4


Ostrzeżenie: (0%)
-----


Oddział Wojskowy PTTK w Kołobrzegu ustanowił trzy nowe odznaki:
1. Przyjaciel Kołobrzegu (popularna, brązowa, srebrna , złota)
2. Turysta Ziemi Kołobrzeskiej (popularna, brązowa, srebrna złota)
regulaminy na stronie internetowej:
http://pttk.kolobrzeg.pl/aktualnosci/76-re...no-krajoznawcze
3. Rowerem dookoła Powiatu Kołobrzeskiego regulamin poniżej:

Regulamin Regionalnej Odznaki Kolarskiej "Rowerem Dookoła Powiatu Kołobrzeskiego"
1. Dla spopularyzowania walorów krajoznawczo-turystycznych, dorobku i wartości historycznych Powiatu Kołobrzeskiego, Oddział Wojskowy PTTK w Kołobrzegu ustanawia Regionalną Odznakę Kolarską "Rowerem Dookoła Powiatu Kołobrzeskiego".
2. Odznaka jest jednostopniowa.
3. Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 10 lat, z tym że turyści niepełnoletni mogą pokonywać trasę tylko w asyście osób dorosłych.
4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
5. Zdobycie odznaki polega na przejechaniu trasy podanej w załączniku, zwiedzeniu obiektów krajoznawczo - turystycznych znajdujących się na trasie i uzyskaniu potwierdzeń tego przejazdu
w wyznaczonych punktach kontrolnych.
Punkty kontrolne wyróżniono tłustym drukiem
6. Jazdę rowerem można rozpocząć w dowolnej miejscowości
i kontynuować ją w dowolnym kierunku, jak również odbywać etapami, pokonywanymi w dowolnym czasie, jednak z zachowaniem warunku przejazdu odcinków trasy między punktami kontrolnymi.
7. Potwierdzenia odcinków przejechania tras i przejazdów przez punkty kontrolne należy dokonywać w "Książeczce Wycieczek Kolarskich".
8. Długość odcinka przejechanego na rowerze w ciągu jednego dnia musi wynosić co najmniej 15 km, a nie powinna przekraczać 60 km.
9. Przejechana trasa może być jednocześnie zaliczona do KOT.
10. Turysta po przejechaniu całej trasy przekazuje "Książeczkę
wycieczek kolarskich" do weryfikacji na adres:
Oddział Wojskowy PTTK
ul. ppor. E. Łopuskiego 46
78 – 100 Kołobrzeg,
który jest jedynym weryfikatorem i dystrybutorem tej odznaki.
11. Odznakę nadaje, weryfikuje i ewidencjonuje wyłącznie Komisja
Weryfikacyjna Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.
12. Turyści, którym przyznano odznakę wykupują ją w Oddziale
Wojskowym PTTK w Kołobrzegu.
13. Weryfikacji złożonych książeczek dokonuje się w ciągu jednego
miesiąca od ich złożenia. Fakt zdobycia odznaki potwierdzony jest
odpowiednim wpisem w książeczce, która stanowi jednocześnie
legitymację uprawniającą do noszenia odznaki „Rowerem Dookoła
Powiatu Kołobrzeskiego".
14. Odznaka Krajoznawcza " Rowerem Dookoła Powiatu
Kołobrzeskiego " może być nadana z pominięciem warunków
regulaminu za szczególne zasługi w działalności na rzecz
Kołobrzegu.
Jest to nadanie honorowe dokonywane przez Zarząd Oddziału
Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.
15. Odznaka może być zdobywana wielokrotnie, jednak kolejny raz
nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od daty zweryfikowania
poprzedniej odznaki. Każda następna odznaka różni się kolorem
otoku.
16. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
Oddziałowi Wojskowemu PTTK w Kołobrzegu..
17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2015 r. i z tym dniem
rozpoczyna się zdobywanie odznaki.

Regulamin i wzór odznaki opracował Jerzy Przepióra.

Załącznik do regulaminu Regionalnej Odznaki Kolarskiej
"Rowerem Dookoła Powiatu Kołobrzeskiego"

Trasa Rajdu Kolarskiego
„Rowerem Dookoła Powiatu Kołobrzeskiego”
(wykaz miejscowości i odległości pomiędzy nimi):

Kołobrzeg 7,3 Grzybowo 7,4 Dźwirzyno 8,2 Karcino 4,0
Sarbia 4,2 Kędrzyno 6,1 Świecie Kołobrzeskie 4,2 Jarkowo 3,5 Starnin 5,4 Rzesznikowo 2,4 Rymań 8,6 Dębica 9,0 Wartkowo 7,0 Ramlewo 4,0 Robuń 7,2 Gościno 8,9 Pobłocie Wlk. 6,7 Włościbórz 4,4 Piotrowice 4,0 Wrzosowo 3,5 Skoczów 7,5 Rusowo 9,0 Ustronie Morskie 2,5 Sianożęty 11,0 Kołobrzeg
Łączna długość trasy wynosi 146,0 kilometrów.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bahostan
post 16.01.2016, 09:45
Post #389


Wieczna papla
****

Postów: 398
Skąd: Tychy


Ostrzeżenie: (0%)
-----


Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie ustanowił nową odznakę:
Odznaka Jubileuszowa "1050 Rocznica Chrztu Polski"
Regulamin do pobrania:
http://ktpzg.pttk.pl/regulaminy/reg_1050.php
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bahostan
post 19.01.2016, 13:18
Post #390


Wieczna papla
****

Postów: 398
Skąd: Tychy


Ostrzeżenie: (0%)
-----


Zarząd Oddziału PTTK w Raciborzu dokonał zmian w regulaminie odznaki „Turysta Ziemi Raciborskiej”. Wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym i obowiązują od 1 stycznia 2016 r.
http://ktkol.pl/wp-content/uploads/2016/01...orskiej_reg.doc
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bahostan
post 27.01.2016, 19:43
Post #391


Wieczna papla
****

Postów: 398
Skąd: Tychy


Ostrzeżenie: (0%)
-----


Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej ustanowiło odznakę:
Krajoznawcza Odznaka Dolnośląska
Regulamin odznaki:
http://odznakaslaska.eu/regulamin-odznaki-dolnoslaskiej/
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
pucik
post 15.02.2016, 21:22
Post #392


Nowy
*

Postów: 18


Ostrzeżenie: (0%)
-----


CYTAT (bahostan @ 27.01.2016, 19:43)
Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej ustanowiło odznakę:
Krajoznawcza Odznaka Dolnośląska
*


Warto zwrócić uwagę, że zarówno ta jak i Górnośląska Odznaka Krajoznawcza nie są odznakami PTTK (a szkoda).
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bahostan
post 9.04.2016, 10:48
Post #393


Wieczna papla
****

Postów: 398
Skąd: Tychy


Ostrzeżenie: (0%)
-----


Na wniosek Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie oraz na podstawie rekomendacji Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, Prezydium Zarządu Głównego PTTK Uchwałą nr 45/XVIII/2015 z 10 marca 2015 roku ustanowiło:
Odznakę „Cichociemni – Spadochroniarze Armii Krajowej”
http://www.grudziadz.pttk.pl/s1/index.php/...-armii-krajowej
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bahostan
post 9.04.2016, 10:51
Post #394


Wieczna papla
****

Postów: 398
Skąd: Tychy


Ostrzeżenie: (0%)
-----


Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego z inicjatywy Oddziału Międzyuczelnianego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Warszawie w związku z przypadającą na rok 2017 pięćsetną rocznicą Reformacji ustanowił nową odznakę:
ODZNAKA KRAJOZNAWCZA „SZLAKIEM PROTESTANTYZMU W POLSCE”
http://om.pttk.pl/wp-content/uploads/2014/...mu_w_polsce.pdf
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bahostan
post 11.04.2016, 12:05
Post #395


Wieczna papla
****

Postów: 398
Skąd: Tychy


Ostrzeżenie: (0%)
-----


Klub Turystyki Kolarskiej „Beneqteam” działający przy Oddziale Zakładowym PTTK przy PKN ORLEN S.A w Płocku ustanowił odznakę:
Odznaka Turystyczna „966 NARODZINY PAŃSTWA POLSKIEGO”
Regulamin do pobrania:
http://www.mm.pl/~beneqteam/riob966.pdf
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Kokosz311
post 25.05.2016, 12:53
Post #396


Nowy
*

Postów: 4
Skąd: Michałkowice


Ostrzeżenie: (0%)
-----


CYTAT (bahostan @ 11.04.2016, 12:05)
Klub Turystyki Kolarskiej „Beneqteam” działający przy Oddziale Zakładowym PTTK przy PKN ORLEN S.A w Płocku ustanowił odznakę:
Odznaka Turystyczna „966 NARODZINY PAŃSTWA POLSKIEGO”
Regulamin do pobrania:
http://www.mm.pl/~beneqteam/riob966.pdf
*
Niestety link do strony z regulaminem nieaktywny.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bahostan
post 25.05.2016, 16:30
Post #397


Wieczna papla
****

Postów: 398
Skąd: Tychy


Ostrzeżenie: (0%)
-----


CYTAT (Kokosz311 @ 25.05.2016, 12:53)
Niestety link do strony z regulaminem nieaktywny.
*


Ten jest aktywny:
http://www.mm.pl/~beneqteam/ob966.pdf
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bahostan
post 6.06.2016, 08:32
Post #398


Wieczna papla
****

Postów: 398
Skąd: Tychy


Ostrzeżenie: (0%)
-----


"Obudził" się Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie. Ustanowił nową odznakę:
Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK „Śladami Jakuba Wędrowycza”
http://ow_chelm.pttk.pl/index/odznaki/od240.htm
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bahostan
post 31.12.2016, 09:20
Post #399


Wieczna papla
****

Postów: 398
Skąd: Tychy


Ostrzeżenie: (0%)
-----


Oddział PTTK w radlinie znowelizował regulamin odznaki "Poznaj bazyliki w Polsce":

https://pttk.radlin.pl/?page_id=141
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
bahostan
post 5.01.2017, 10:09
Post #400


Wieczna papla
****

Postów: 398
Skąd: Tychy


Ostrzeżenie: (0%)
-----


Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Żarnowie ustanowił nową odznakę:
Odznaka Krajoznawcza Powiatu Opoczyńskiego
http://www.pttkzarnow.pl/galeria/2016/powiat/regulamin.pdf
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

20 Strony « < 18 19 20
Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Mapa tematów forum Wersja Lo-Fi Obecna data i czas: 23.08.17 - 13:55
dobry hosting i domeny